Miks ma püüdlen finantsvabaduse poole?

Inimestele, kes on minu blogist jõudnud rohkem kui ühe postituse läbi lugeda, ei tule üllatusena, et üks minu pikemaajalistest eesmärkidest on finantsvabadus. Arvatavasti jääb aga paljudele ehk lõpuni arusaamatuks, et miks ma selle poole püüdlen? Säästmise-investeerimise asemel oleks võimalus ka raha kohe kasutusse võtta ning selle eest soetada tooteid-teenuseid, mis nüüd ja kohe elukvaliteeti parandaksid. Miks lükata elu nautimine määramata tulevikku, kus võibolla tervis enam ei luba, jaksu ei ole või on aset leidnud mingi kolmas elu keerdkäik, mis takistused seab? Käesolevas postituses üritan sõnadesse panna oma mõttekäigu ja nägemuse selles osas, et miks finantsvabaduse poole püüdlemine väärib minu jaoks küünlaid ning mil moel näen oma elu sellest mõjutatuna.

Alustan postitust ühe lühikese TED Talkiga. Ettekanne põhineb 1960-ndate lõpus Stanfordi professori Walter Mischel poolt tehtud eksperimendil, kus erinevas vanuses lapsed jäeti 15 minutiks vahukommiga ruumi istuma. Neile lubati, et kui nad selle aja jooksul vahukommi ära ei söö, siis antakse neile teine lisaks. 2/3 lastest ei pidanud kiusatusele vastu ja sõid vahukommi enne aja täitumist ära. Aastaid hiljem toimunud jätkuuringus samade lastega tuvastati, et need 1/3 kes olid esialgses testis suutnud etteantud perioodi ära oodata, olid hilisemas elus erinevate näitajate põhjal paremal järjel (õpitulemused, saavutused, kehamassi indeks,…). Teemat on erinevate teadlaste poolt hilisemalt edasi uuritud ning leitud analoogset positiivset korrelatsiooni enesekontrolli ja elu kvaliteedi näitajate osas ka täiskasvanute osas. Mina ise olen arvamusel, et head asjad elus nõuvad vaeva ja pühendumist ning tihtipeale ka mõningasi ohverdusi ning järelandmisi praeguses hetkes – seda suurem on aga ka tulemus ja rahulolutunne kui lõpuks eesmärgini jõuda. Lihtne näide võiks olla näiteks reisi jaoks raha kogumine – kas kulutada summa X kuu jooksul erinevat sorti tarbimise peale või paigutada sama summa hoopis kuu alguses eraldi konto peale ja koguda kuni vajalik hulk käes? (ning saada reisimise läbi kogemused/mälestused kogu eluks). Olen enda puhul väga eredalt täheldanud, et kui kohe kuu alguses millegi jaoks raha kõrvale panna, siis suudan väga hästi kohanduda ning allesjäänud vahendite raames toimetada. Samal põhjusel arvestatakse ka maksud töölise palgafondist automaatselt maha, sest inimesele on psüholoogiliselt oluliselt kergem “ära anda” raha, mida ta veel füüsiliselt näinud/käega katsunud ei ole. Seega soovituseseks kõigile, kel on soov millegi jaoks raha koguda – kandke sobiv summa kohe palga saabudes eraldi kontole ära, sest nii on õnnestumise tõenäosus oluliselt suurem kui kuu lõpuks üritada tekitada kontole ülejääk. Veel parem on kui seadisatada püsikorraldus/avada kogumishoius, mille puhul etteantud kuupäeval tehakse automaatselt vastav ülekanne ära ning jääb inimfaktor üldse mängust välja.

Kuidas ma saavutan finantsvabaduse?

1) Tulude suurendamine – panustan aega ja energiat selle tarbeks, et parandada oma erialaseid ja isiklikke oskusi ning püüelda see läbi suurema tasustatuse poole. Karjäär on valdava osa inimeste ainuke (ja suurim) sissetuleku allikas, mille tõttu on kahtlemata väärt selle edendamisesse olulisel määral panustada. Alustasin ise oma töökarjääri õpipoisina 2011. aastal ja minu brutopalk oli sel hetkel 750 EUR. Aastaks 2016 on minu teenistus kasvanud 2350 EUR peale – vähem kui kuue aastaga on palk rohkem kui kolmekordistunud ning keskmine aastane palgakasv on olnud ~56%. Kui arvestan, et minu tuleviku tööstaaž on veel 15 aastat ning edasiseks palgakasvuks 7% aastas, siis jõuan veel selle ajaga teenida 550 000+ EUR netotulu, mis on kahtlemata päris märkimisväärne summa. Ma ei ole enda jaoks välistanud ka ettevõtlust – mida aeg edasi, seda rohkem mõtted sinnasuunas rändavad. Selle eeldus on aga jätkupidev areng ning et suudan pakkuda terviklikku teenust, mille järele turul on nõudlust ning samas pakkumine väike. Üha enam sihin oma arengut ka just selle tagamõtte ja suunitlusega.

2) Säästmine – kui veel aasta-kaks tagasi kasvasid koos minu palgaga samal määral ka kulud, siis eelkõige 2016. aastal olen oma kulutused suurema kontrolli alla võtnud. Ma ei ole küll aasta lõikes päris 50% klubis, kuid samas ega palju puudu ei jää. Sealjuures ei tunne ma, et oleksin millegist ilma jäänud või oma tegevusi koledasti piiranud. Kõik hobid-tegevused-reisimised olen ette võtnud samamoodi nagu ka varasematel aastatel ning kokkuhoid on pigem tulnud igasugustelt väikestelt mitteolulistelt ostudelt (mida muuseas ei pruugi ilma kulusid kirja panemata tähelegi panna). Soovitan kõigile kasvõi ühe kuu jooksul oma kulutusi järgida ning perioodi lõppus neid analüüsida – ma olen üsna kindel, et igaüks leiab sealt mõned artiklid, mille peale ei arvaks et nii palju raha läheb. Tänapäeval on jälgimine ka väga lihtsaks tehtud – tean, et nii Swedbank kui SEB pakuvad selle jaoks internetipangas eraldi funktsionaalsust. Kuigi minu enda põhirõhk saab tulevikus olema tulude suurendamisel, siis kahtlemata pööran väga suurt rõhku sellele, et kulud kontrolli all hoida

3) Investeerimine – paigutan oma säästetud raha investeeringutesse, et pikemaajaliselt säilitada ja kasvatada ostujõudu. Üksikaktsiate asemel soetan regulaarse vahemikuga laiapõhjalist indeksifondi. Kuigi oleks ka variant tugevamalt süübida investeerimise ja fundamentaalanalüüsi maailma, siis statistika on tugevalt selle poole kaldu, et enamik investoreid (ja fonde), mis oma portfelle aktiivselt majandavad jäävad turu keskmisele tootlusele alla. Kui enamik professionaalselt juhitud fondidest (mille taga on terve meeskond, kes aktsiate analüüsimisega tegeleb) ei suuda pikaajaliselt turu keskmist tootlust ületada, siis kes olen mina, et sinna poole püüelda? Jään oma liistude ja panustan selle asemel ressursi erialasele arenguele, kus usutavasti on lõppkokkuvõttes lootust hoopis suuremat tootlikuse kasvu saavutada (mille tõestuseks võiks just eredalt olla minu viimaste aastate palgakasv)

Miks ma püüdlen finantsvabaduse poole?

Nüüd aga põhiküsimuse juurde – miks ma kõike seda teen? Põhjuseid on väga mitmeid ning jagasin need kolme suuremasse kategooriasse.

TURVALISUS
Üks suuremaid plusse selle juures, et võlgasid ei ole ning tagala kindustatud, on meelerahu. Ma ei pea muretsema selle pärast, et kuidas ära maksta arved või tulla toime mõne suurema kulutusega, mida elu ette paiskama peaks. Magan öösiti rahulikult, elan õnnelikult ja stressivabalt ning see tõstab elu üleüldist kvaliteeti. Kohati tuleb samas ilmselt meil kõigil ka näiteks töö juures ette keerulisemaid aegu, kus tunned ennast negatiivselt ja ebakindlalt. Teadmine, et isegi kui kõik peaks halvima stsenaariumi järgi minema, on sul olemas vahendid mille abil raskemad ajad üle elada, aitab positiivse meelestatuse hoidmisele väga tugevalt kaasa. Samuti annab finantsiline tagavara võimaluse ja julguse alati oma arvamuse välja öelda ning võtta tööalaseid riske mida näiteks palgapäevast-palgapäevani elades teha poleks võimalik. Siia kuulub ka näiteks ettevõtlusega alustamine, sest oleks väga raske ennast sundida tegudele kui tead, et laenud-arved vajavad maksmist ning ebaõnnestumise korral ei ole töökohta ega ka raha.

VALIKUVABADUS
Minu arust üks olulisemaid küsimusi, mida endalt praeguse töö kohta küsida on: “Kas ma teeksin sama tööd ka siis kui mulle selle eest raha ei makstaks?” Mul on vedanud ja mulle tõsiselt meeldivad nii minu tööülesanded, keskkond kui kolleegid. Kas ma teeksin sama asja tasuta? Jah, aga kindlasti mitte täistööaja mahus. Finantsvabadus ei tähenda minu jaoks seda, et ma lõpetan töötamise täielikult ära ning sõidan ülejäänud eluks Arubale kokteile lürpima. Selle asemel tekib valikuvabadus teha tööd just sellises mahus ja iseloomus nagu ma ise parasjagu tunnen, et soovi on. Usun, et saaksin oma praeguse tööandjaga kokkuleppele osalises tööajas ning teha tööd ainult X tund nädalas, olgu see siis näiteks päeva-kahe ulatuses. On ka variant, et olles näiteks poolel teel finantsvabaduseni lepin ma kokku tingimuse, et kõik minu reeded on vabad. Inimesed muutuvad ajaga ja võibolla ma ei tahagi tulevikus sama tööd teha – finantsvabadus annaks võimaluse teha midagi muud, mis on hingelähedane, kuid mille eest saadav palk ehk tavatingimustel piisav ei oleks. Kui ma ei sõltu oma valikutes rahast, siis see variant on täiesti olemas. Samas kui tunnen, et vajan puhkust, siis sõidakski paariks kuuks kuhugi soojale maale ringi vaatama. Mida ma tahan öelda on see, et väga suure tõenäosusega teeksin ma ka pärast finantsvabaduse saavutamist mingil kujul tööd edasi. Täiendava märkusena mainin ära, et finantsvabadus ei tähenda minu jaoks katusekortereid ja luksusjahte – see ei ole minu jaoks prioriteet. Pigem tähendab see minu jaoks personaalset vabadust – olla sõltumatu rahast, kindlalt fikseeritud kohustustest ning korraldada oma elu enda parima äranägemise järgi.

AEG
Ma tunnen, et on nii palju asju, mida ma tahaksin proovida-õppida-teha, kuid tavapärases töörütmis kipub lihtsalt ajast puudu jääma. Tahan, et mul oleks aega ja energiat pere jaoks. Mitte vajuda pärast tööpäeva väsinult diivanile laptopi ette, vaid rõõmsatujulisena ja puhununa suhelda oma elukaaslasega ja kuulata tema päeva rõõmud ja mured. Aega, et olla aktiivselt oma tulevaste laste ülekasvamise juures ning regulaarselt perega ühiseid ettevõtmise korraldada. Tahan, et mul oleks aega, et võtta ette oma elu eesmärkide nimekiri ning järjepidevalt seal kirjas olevad asjad ära teha-selgeks õppida. Paratamatult on praegusel juhul nii, et paljud asjad saavadki tehtud, kuid kuna töö võtab siiski ära valdava osas päevast, siis proportsionaalselt jääb muudeks tegevusteks aega vähem ja tuleb minna kompromisside teed pidi. Tahan oma korraldada selliselt, et tulevikus olen iseenda aja peremees.

Olen korduvalt erinevaid nurkasid pidi arutlenud, et mida ma elult soovin ja tunnen tugevalt, et finantsvabaduse saavutamine aitab nende soovidele kaasa. Raha ning finantsvabadus ei ole minu jaoks eesmärk omaette, vaid pigem vahend, mis aitab ülejäänud olulised eesmärgid saavutada. Just seetõttu jätkan oma valitud kursil ning usun ja loodan, et kunagi kauges tulevikus saate lugeda, kuidas olen lõpuks selleni ka jõudnud.

happiness-1

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s